แพสุขสมบูรณ์ รีสอร์ท 
HOME บ้านพักของเรา โปรโมชั่นสุดคุ้ม ลูกค้าที่มาเยือน การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว Photo Gallery ติดต่อเรา
 
สนับสนุนโดย

Information travel in thailand
 

ล่องแพ ชมหิ่งห้อย ลำน้ำประแสร์ จ.ระยอง

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เพื่อเป็นการรำลึก และเชิดชูเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและวีรชนทหาร
ผู้กล้าจึงได้สร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไว้เป็นที่ระลึกถึงและเป็นที่สักการะ
ของคนทั้งหลาย

เนื่องจากใน พ.ศ.2310 พระยาตากทรงช้างพระที่นั้งพังคีรีกุญชรพร้อมด้วยทหารแว้ด
ล้อมหน้าหลังจากเมืองระยอง มาตั้งค่ายที่วัดเนินสระ (วัดราชบัลลังก์) เมืองแกลง ณ
ที่นั้นพระยาตากได้ทำพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่จะกอบกู้บ้านเมือง นั้นคือ การทุบ
หม้อข้าวหม้อแกง แล้วเข้าตีเมืองจันทบูร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อุโบสถ (เก่า) วัดราชบัลลังก์

อุโบสถหลังเก่านี้ไม่ทราบปีที่สร้าง สันนิษฐานว่ามีอายุมาพร้อมกับวัด ซึ่งสร้างราวสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ขณะเสียกรุงครั้งที่ 2 พ .ศ. 2310 พระประธานเป็นโครงสร้าง
หวาย ฉาบปูนปิดทอง เป็นของหระราชทานจากสมเด็จหระเจ้าตากสินมหาราช

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรือรบหลวงประแสร์

ภารกิจแรกของหมู่เรือหลวงประแสร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.2495 คือออก
เรือลาดตะเวนปิดอ่าวคุ้มกันเรือลำเลียง เรือบรรทุกน้ำมัน เรือกวาดทุ่นระเบิด ระดมยิง
ฝั่งเป็นครั้งคราว โดยมียุทธบริเวณตั้งแต่ท่าเรือปูซานฝั่งตะวันออก เรื่อยไปจนถึงวอน
ซานในเกาหลี และตลอดระยะเวลาประมาณ ๒ ปีเศษ ร.ล.ประแส ได้ออกปฏิบัติการ
ตามภารกิจทางยุทธการรวม 32 ครั้ง ระยะเวลาประมาณ 300 วัน เรือหลวงประแสร์ ถือ
ว่าเป็นเรืออีกหนึ่งลำที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชนาวีไทย เมื่อปลดประจำ
การแล้ว

ทางเทศบาลตำบลปากน้ำประแสได้นำไปจอดทำสร้างเป็นอนุสรณ์เรือหลวงประแสร์
ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของการอนุรักษ์เรือเก่าที่ปลดประจำการเอาไว้ จากสงครามเกาหลี
เหนือและเกาหลีใต้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

แวะนมัสการรูปหล่อสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย
ที่ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรฯ ภายในศาลประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของพลเรือ
เอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรฯ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยและเป็นที่เคารพ
สักการะของชาวเมืองระยอง


Copyright  © 2010 - 2011 www.paesuksomboon.com
© 2004 Design by Camptour.net , BBBig.info All right reserved.